p3Aktivity P3


 

Co nabízíme:

  • sociálním podnikatelům na startu: pomoc a podpora při hledání záměru, poradenství při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů, spolupráce na podnikatelském plánu, pomoc při zpracováních dotačních žádostí
  • sociálním podnikům: konzultace a podpora v oblastech nastavování marketingových a obchodních strategií a ve finančních, právních a dotačních oblastech
  • neziskovému sektoru: pomoc při nalezení vhodného záměru pro jejich cílovou skupinu, pomoc při tvorbě podnikatelských plánů, zapracování sociálního podnikání do integrovaných strategií území MAS
  • veřejnému sektoru: tvorba seminářů na míru pro úředníky, pomoc při zapracování sociálního podnikání do strategií a analýz 
  • soukromému sektoru: pomoc se začleněním sociálního podnikání do CSR strategií, hledání cesty k zapojení sociálních podniků v dodavatelském řetězci

 

 

Navštivte náš web věnovaný sociálnímu podnikání:

b_0_0_0_00_images_ceske-socialni-podnikani-banner.gif


víceReference P3


Ing. Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)

Sociální podnikání nemá vždy v České republice na růžích ustláno. Jedním z nejdiskutovanějších problémů je odpověď na otázku "Co to je sociální podnikání?". Chybí nám zakotvení sociálního podnikání v české legislativě, případně většinový odborný výklad. Proto jsem rád, že existuje společnost P3 - People, Planet, Profit, která přispívá k tomu, abychom na danou otázku odpověď dostali.


Mgr. Alena Zieglerová, vedoucí oddělení řízení a koordinace, Odbor pro sociální začleňování (Agentura), Úřad vlády České republiky

"Spolupráce Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády se společností P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je založena na přesvědčení, že síťování sociálních podniků, jejich vzájemná podpora a šíření povědomí o přínosech sociální ekonomiky je velice prospěšnou činností z hlediska místního rozvoje a zaměstnanosti tam, kde běžný trh a plošná opatření selhávají - v odloučených oblastech , které trpí sociálními problémy.


více


Co je TESSEA?

Co je TESSEA?


Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA - názorová platforma sdružující jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy a další instituce, které spojuje společný zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání do povědomí laické i odborné veřejnosti.

Více o TESSEA zde.


více


 Adresář sociálních podniků

Adresář sociálních podniků


Adresář sociálních podniků je jedinečný zdroj informací o sociálním podnikání v České republice. Naleznete v něm přes 200 organizací, které se hlásí k myšlence sociálního podnikání. Pro přehlednost jsme použili několik filtrů pro třídění, obor činnosti, místo podnikání, společenskou prospěšnost a cílovou skupinu, která je v podniku zaměstnána.
Adresář vznikl na základě telefonického šetření, které probíhalo na podzim roku 2012.


více