projekty


Mezinárodní projekt: Sociální a solidární ekonomika jako udržitelné pojetí rozvoje (SSEDAS) v Evropském roku pro rozvoj 2015 a poté

Mezinárodní projekt: Sociální a solidární ekonomika jako udržitelné pojetí rozvoje (SSEDAS) v Evropském roku pro rozvoj 2015 a poté


Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond

Financován Evropskou komisí a probíhá v letech 2015 – 2017.
V Česku koordinuje...


Číst dál...


Projekt Odpovědné nakupování veřejné správy od sociálních podniků

Projekt Odpovědné nakupování veřejné správy od sociálních podniků


P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. ukončila projekt, jehož cílem bylo zvýšení informovanosti o možnostech praktického využívání společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek pro podporu sociálního podnikání. Projekt navazoval na již realizované aktivity P3 a spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která byla spolupracující organizací v projektu.


Číst dál...


 Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací

Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací


Projekt reaguje na potřebu NNO, které chtějí začít sociálně podnikat a zaměstnat svoje klienty, nevědí ale, jakou oblast podnikání zvolit a jak se připravit na zahájení podnikání. Projekt je zaměřen na NNO poskytující sociální služby osobám s duševním onemocněním a s mentálním postižením. 
Popíšeme příklady podnikatelských aktivit v ČR a ve světě, které zaměstnávají osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Dále zpracujeme 8 případových studií NNO, které mají se zaměstnáváním těchto cílových skupin zkušenosti a které lze považovat za příklady dobré praxe. Výstupem bude publikace s doporučeními, kterou zveřejníme na našich stránkách.


Číst dál...


Začátek ve svém 2

Začátek ve svém 2


Další kurzy podnikání pro cizince začínají v březnu v Praze

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. v rámci projektu Začátek ve svém 2 pořádá od března 2015 osmitýdenní vzdělávací podnikatelské kurzy pro cizince zdarma. Partnerem projektu je Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., která bude zajišťovat odbornou práci s cílovou skupinou projektu. Cílem je podpora dlouhodobě nezaměstnaných cizinců (migrantů a azylantů), registrovaných na ÚP hl. města Prahy, v nalezení jejich nového pracovního uplatnění.


Číst dál...


 Inovativní prosazování sociálního podnikání

Inovativní prosazování sociálního podnikání


Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o sociálním podnikání (využít k tomu chceme zejména moderní komunikační kanály), projekt poběží od 1.7.2012 do 30.6.2014. V rámci projektu vzniklo třístranné mezinárodní partnerství s organizacemi z Belgie (www.serr.be nebo www.midwest.be) a z Rakouska (www.bdv.at). Aktivity projektu se zaměří zejména na neziskové organizace, krajské úřady, sociální podniky, zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, ale i ostatní podniky a podnikatele, které láká začít podnikat „jinak“.


Číst dál...