logo-csoblogo-start-it-social

ŽÁDOST O VELKý grant

ČSOB vyhlašuje jubilejní desátý ročník grantového programu, který je určen na podporu sociálního podnikání.
Tento ročník je inovační, reaguje na výzvy spojené s klimatickou změnou a je plně v souladu s aktuálními trendy EU. 

Partnerem a odborným garantem při realizaci tohoto programu je nezisková organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s.

Tento grantový program podpoří 10 sociálních podniků, mezi něž bude rozděleno až 1 300 000 Kč.

 

Vyhlášení: 1. března 2022
Uzávěrka přihlášek do grantového řízení: 15. dubna 2022
Oznámení výsledků všem žadatelům: 30. června 2022  
Maximální výše grantu: 180 000 Kč

 

Před odesláním žádosti prosím vyplňte  IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ a stáhněte si výsledkové PDF, které k této žádosti přiložíte.TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŽÁDOSTI

IDENTIFIKACE

Načíst údaje z ARES
 Tooltip
 Tooltip
 Tooltip

Doplňující údaje o vaší organizaci

Otázky ke grantu

zbývajících znaků

zbývajících znaků

zbývajících znaků

zbývajících znaků

zbývajících znaků

Přílohy


 
Náhled: 

 
Náhled: 

Celé znění souhlasu

GDPR

Vyplněním toho formuláře souhlasím s využitím uvedených osobních údajů pro interní účely správce dat, tj. P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále jen „Správce“), IČ: 248 37 261, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon na ochranu osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovával osobní údaje – a to pro účely úzce související s realizací žádosti o grant.

Souhlasím s tím, že osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu budou Správcem zpracovávány pro výše uvedené účely.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný dobrovolný souhlas. Beru na vědomí, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu: info@p-p-p.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce: P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé služeb v oblasti sběru a analýzy dat, kteří by byli Správcem dat vybráni ve veřejné soutěži a budu o tm předem informován.

Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:

a) vzít souhlas kdykoliv zpět;

b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;

c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;

f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;

g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

 

Gabriela Kurková

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Václavské nám. 831/21

110 00 Praha 1 - Nové Město

Česká republika

 

Telefon: +420 774 496 014
E-mail: info@p-p-p.cz
Web: www.p-p-p.cz  

FaLang translation system by Faboba