Image

grantový program ČSOB

start !t social

 

ČSOB vyhlašuje osmý ročník grantového programu, který je určen na podporu sociálního podnikání. Partnerem a odborným garantem při realizaci tohoto programu je nezisková organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s.

 

O programu

Cílem programu je stabilizace a rozvoj již existujících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Program je určen výhradně na podporu fungování sociálních podniků, které minimálně 2 roky vyvíjejí svou činnost.

 

Z programu je možné podpořit:

1) integrační sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo osoby sociálně znevýhodněné (např. mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, osoby bez přístřeší a po výkonu trestu, osoby se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pečující o rodinné příslušníky)

2) sociální podniky, které přispívají k místnímu rozvoji nebo poskytují obecně prospěšné služby v oblasti sociálního začleňování.

V grantovém programu ČSOB Start !t social nově vyhlašujeme dvě kola. Na jaře (duben) se lze hlásit do Velkých grantů*, na podzim (září) do Malých grantů. Celkově podpoříme v programu až 8 sociálních podniků, mezi něž bude rozdělen jeden milion korun.

Přímou finanční podporu mohou sociální podniky investovat dle svých aktuálních potřeb, které podloží relevantními argumenty v projektové žádosti. Na mzdy lze žádat pouze ve výjimečných případech a jen do výše max. 30% mzdových nákladů (nikoliv plná mzda).

* S ohledem na onemocnění COVID-19 bude jarní kolo velkých grantů vyhlášeno až v roce 2021.

 

Kdo může žádat

  • žadatel vyvíjí prokazatelnou podnikatelskou činnost minimálně 2 roky
  • žadatel se prokazatelně hlásí na svém webu a v zakládacích dokumentech k principům sociálního podniku
  • sociální podniky, které uspěly v předchozím ročníku ČSOB Start !t social (dříve ČSOB Grantového programu Stabilizace sociálních podniků), se mohou přihlásit nejdříve po dvou letech od získání grantu. Organizace, která získala grant v letech 2018, může žádat nejdříve v roce 2021.

 

Důvody vyloučení žádosti

  • parametry projektového záměru neodpovídají zaměření programu
  • žadatel vyvíjí prokazatelnou podnikatelskou činnost méně než 2 roky
  • organizace získá při vyplnění Identifikátoru sociálních podniků červenou barvu na semaforu (týká se jen velkých grantů)
  • sociální podnik byl podpořen ve dvou předchozích letech.
  • Žadatelé, kteří tyto formální podmínky nesplní, budou vyřazeni.

Žádost o malý grant

Žádost vyplňte online zde.

FaLang translation system by Faboba