AKTIVITY

ČSOB otevírá Start !t social


ČSOB otevírá Start !t social

ČSOB vyhlašuje sedmý ročník grantového programu, který je určen na podporu sociálního podnikání. Partnerem a odborným garantem při realizaci tohoto programu je nezisková organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s.

O programu

Cílem programu je stabilizace a rozvoj již existujících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Program je určen výhradně na podporu fungování sociálních podniků, které minimálně 2 roky vyvíjejí svou činnost.

ČSOB Start !t social (dříve Stabilizace sociálních podniků)

Od vzniku fondu v roce 2013 uspělo v programu 34 podniků. Z grantů přesahujících celkově 5,6 milionu korun tak mohlo být financováno např. rozšíření prostor cvičné pekárny pro osoby s mentálním postižením, dokončení bezbariérové stavební úpravy balírny dárkových předmětů, které pracují vozíčkáři, nákup gastro-vybavení a chladicích boxů pro bistro, které zaměstnává osoby s kombinovaným hendikepem apod.

Z programu je možné podpořit:
1) integrační sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo osoby sociálně znevýhodněné (např. mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, osoby bez přístřeší a po výkonu trestu, osoby se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pečující o rodinné příslušníky)
2) sociální podniky, které přispívají k místnímu rozvoji nebo poskytují obecně prospěšné služby v oblasti sociálního začleňování.

Každý podpořený podnik získá finanční podporu ve výši až 200 000 Kč a odborné poradenství v hodnotě 50 000 Kč určené k zefektivnění jeho činnosti. Přímou finanční podporu může podnik využít/investovat dle svého uvážení, které podloží relevantními argumenty v projektové žádosti.

Způsob využití finanční částky však může být na základě odborných konzultací v rámci grantu změněn. Tento grantový program podpoří min. 4 sociální podniky, mezi něž bude rozděleno až 1 000 000 Kč.

Vyhlášení: 10. června 2019

Uzávěrka pro podání žádostí: 31. srpna 2019

Informace o výsledku: 1. listopadu 2019

Více informací včetně všech potřebných dokumentů naleznete zde.

 

FaLang translation system by Faboba